Opći uvjeti

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.trgovina.shop i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 , NN 41/08 i 125/111). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina). U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o., Augusta Šenoe 26 , Bjelovar, OIB 62090328750, tel. +385 98 952 3441, mail info@klasik-shop.hr

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije i sklapanju ugovora, Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će mu se ova predugovorna obavijest, kao i informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora, sukladno članku 61. Zakona o zaštiti potrošača.

OPĆI UVJETI

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama. Pridržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te nećemo biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.

DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga i pod-stranica koje su sastavni dio Internet trgovine, i to u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.

DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Općih uvjeta korištenja. Korištenje usluga odobrava se isključivo punoljetnim osobama.

Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Penelopa trgovački obrt ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

UVJETI PRODAJE

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik, kao Kupac, svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu na jedan od sljedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskog broja istaknutog na svakoj od stranica.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Prilikom registracije na naš Facebook profil, ukoliko želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, koristit će se ime (Facebook račun) kojim ste registrirani na Facebook.
CIJENE PROIZVODA I USLUGA – istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u eurima i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

TROŠKOVI DOSTAVE – priopćavaju se prilikom naručivanja i ovise o dostavnoj službi koja će biti izabrana i sukladno tome se naplaćuju.

DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji te reklamnom prikazu proizvoda. Slika koja ilustrira proizvod ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Na stranicama ćemo nastojati objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzimamo odgovornost za točnost i potpunost istih. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

NAČINI PLAĆANJA

internet bankarstvo
plaćanje prilikom preuzimanja
PayPal – kartično

ISPORUKA PROIZVODA

Naručene artikle isporučujemo kurirskom službom. Isporuka će uslijediti u roku 8 dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, dužni smo kupca obavijestiti pisanim putem , a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.

REKLAMACIJE PROIZVODA

se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Bez računa nema reklamacija. Kupac ima pravo reklamirati proizvod zbog materijalnih nedostataka tijekom 2 godine od dana kupnje istog. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučamo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. , uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu:

DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o., Augusta Šenoe 26 , Bjelovar, OIB 62090328750, tel. +385 98 952 3441, mail info@klasik-shop.hr

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (članak 72. ZZP), u roku 14 (četrnaest) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.

Korisnik/kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, dužan je obavijestiti DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka, i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, na DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. , A. Šenoe 26, Bjelovar,, ili nas kontaktirajte na e-mail info@klasik-shop.hr u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno usluga ako je o njoj riječ, od sklapanja Ugovora. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najpovoljnija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad. Korisnik je dužan robu poslati na adresu DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.

Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (članak 77., ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 (osam) dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti, već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore, sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, kao i u sjedište tvrtke DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom, možete se obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Osobne podatke koje proslijedite tvrtki DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. nadziru se i čuvaju sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća (General Data Protection Regulation – GDPR). DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza i što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika, kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

ODGOVORNOST ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka:

Dominković promet j.d.o.o., A. Šenoe 26, Bjelovar

KORIŠTENJE I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet, npr. Vaše ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa itd. Podatke koje date DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. ukoliko nije drugačije definirano, koriste se dvije (2) godine nakon čega je potrebno ponovo obnoviti dozvole za korištenje Vaših osobnih podataka ili do Vašeg opoziva.

Sukladno zakonima o trgovačkim društvima, poreznim i drugim propisima postoji mogućnost potrebe daljnje upotrebe Vaših podataka. U tom slučaju, vaši podaci se neće više obrađivati u druge svrhe.

SVRHA OBRADE PODATAKA TEMELJEM IZVRŠAVANJA UGOVORA ILI PREDUGOVORNIH RADNJI

DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. prikuplja i ne obrađuje Vaše osobne podatke, ukoliko Vi izričito ne predate takve podatke prilikom naručivanja proizvoda radi dostave, anketiranja ili želje za sudjelovanjem u nagradnim igrama. Konkretno – da bismo Vam mogli isporučiti paket, potrebni su nam Vaši podaci, kao i podatak o broju telefona/mobitela ukoliko dođe do potrebe da vas informiramo o trenutnom statusu narudžbe (npr. ukoliko narudžba iz određenih razloga ne može biti procesirana). Navedene dodatne podatke koje ste dali svojevoljno – DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. može koristiti isključivo u kontekstu ukoliko za njih postoji jasna privola.

SVRHE OBRADE PODATAKA U OKVIRU PRIVOLA

Ukoliko date izričiti pristanak (privolu) za korištenje vaših osobnih podataka, za koje ćete biti pitani tijekom kupovine putem internetske stranice, koristit ćemo ih u svrhu buduće individualizirane komunikacije namijenjene radi prodaje i obavještavanja o:

posebnim ponudama,

novim proizvodima i pogodnostima,

istraživanjima,

događanjima (eventima)

putem komunikacijskih kanala za koje ste dobrovoljno ostavili podatke, a ponuđene su Vam mogućnosti:

– mobitel (SMS/Viber),

– pismena pošta (pr. slanje printanih kataloga/letaka),

– telefonski poziv (npr. za istraživanje zadovoljstvom usluge),

– e-mail.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA S TREĆIM STRANAMA

Poštujemo povjerenje koje ste nam dali dijeljenjem vaših osobnih podataka te ih nećemo dijeliti s trećim osobama za vlastitu upotrebu ili svrhu osim ako zakon nalaže drugačije. Ponekad DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. treba prenijeti osobne podatke drugim tvrtkama ili vanjskim pružateljima usluga za daljnju obradu. Pružatelji usluga mogu se angažirati u kontekstu isporuke vaših proizvoda (naše skladište, isporuka), plaćanja narudžbi (npr. banke), u svrhu personalizirane komunikacije (tiskare, usluge isporuke) i slično s kojima smo sklopili pisani ugovor o obradi Vaših osobnih podataka samo u gore navedene svrhe. U slučaju bilo kakvih zahtjeva pravne ili policijske uprave i, ako je to potrebno, za određene pravne postupke, istrage i si., DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. dužna je podijeliti vaše osobne podatke s takvim službenim državnim tijelima.

OSJETLJIVI PODACI

DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke.

VAŠA PRAVA

Temeljem primjenjivih propisa, Vaša prava su sljedeća:

– pravo na informacije
– ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka ili kako se obrađuju vaši osobni podaci, slobodno kontaktirajte našeg službenika za osobne podatke
– ako su osobni podaci koji se odnose na Vas netočni, imate pravo (bez nepotrebnog odgađanja) tražiti ispravak tih podataka, kao i dopuniti ih, ako su isti nepotpuni,

– imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas (bez nepotrebnog odgađanja),

– imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka,

– imate pravo na prijenos podataka, odnosno imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane,

– imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koje ste nam pružili Agenciji za zaštitu osobnih podataka, i to na adresu elektroničke pošte azop@azop.hr ili na adresu Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.

Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora, trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je redovno nadležan sud u Bjelovaru.

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, dužni ste nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka, i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najpovoljnija standardna isporuka koju smo mi ponudili, Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena. Robu pošaljite na DOMINKOVIĆ PROMET j.d.o.o., A. Šenoe 26, Bjelovar, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora, koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici, možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.